Aprobaty

Co powinieneś wiedzieć o aprobatach?

Przy pierwszym napełnieniu układu chłodzenia w trakcie produkcji pojazdu stosowane są jedynie oficjalnie zatwierdzone płyny do chłodnic.

Tylko oficjalnie zatwierdzony płyn do chłodnic zapewnia gwarancję producenta pojazdu. Napełnianie w okresie gwarancyjnym układu chłodzenia płynem do chłodnic bez oficjalnej aprobaty, może spowodować utratę gwarancji producenta.

 

Producenci samochodów i silników mają bardziej rygorystyczne wymagania testowe w porównaniu do norm ogólnych (np. BS6580 lub ASTM D 3306).

Proces uzyskania aprobaty producenta trwa zwykle od trzech do pięciu lat i jest bardzo kosztowny. W przypadku jakichkolwiek zmian w składzie chłodziwa należy powtórzyć cały proces.

Do uzyskania aprobaty konieczne jest zaliczenie wszystkich procedur testowych:

Kompleksowe badanie właściwości fizycznych chłodziwa, takich jak gęstość, temperatura wrzenia, temperatura krzepnięcia i kolor.

Ocena właściwości chemicznych i składu chłodziwa w odniesieniu do składników, takich jak krzemian, fosforan i inne inhibitory.

Obszerne testy właściwości tworzywa (takich jak twardość, wytrzymałość na rozdarcie, wyciąganie i zmiany objętości) w kontrolowanych warunkach – przed i po przechowywaniu w chłodziwie.

Tysiące godzin testów laboratoryjnych, mierzących ochronę przed korozją poszczególnych metali w różnych warunkach.

Dynamiczne testowanie płynu chłodzącego silnik w warunkach kontrolowanych komputerowo.

Testy flotowe odbywają się  w rzeczywistych warunkach na drodze, a także w trudniejszych warunkach jazdy na torach testowych. Chłodziwo jest analizowane i oceniane w regularnych odstępach czasu. Po zakończeniu testu silnik i układ chłodzenia są demontowane i badane.