O płynie do chłodnic

Uszkodzenia, które mogą wystąpić w wyniku użycia starego, niskiej jakości lub niewłaściwego płynu do chłodnic:

Uszkodzone łożysko jako konsekwencja wycieku płynu do chłodnic

Wyciek płynu do chłodnic

Korozja wirnika pompy wody

Osad z wapna i korozja w pompie wody

Specyfikacja płynu do chłodnic określona przez producenta silnika jest uzależniona od technologii silnika, warunków jego pracy oraz materiałów zastosowanych w układzie chłodzenia, które mają kontakt z chłodziwem. Dlatego GLYSANTIN® jest opracowywany tylko we współpracy z wiodącymi producentami samochodów i silników.

Wysokie temperatury i obecność wody w układzie chłodzenia są przyczyną korozji. Inhibitory korozji GLYSANTIN® są specjalnie dobrane w taki sposób, aby chronić wszystkie elementy układu chłodzenia, od metali w bloku silnika i chłodnicy po tworzywa sztuczne stosowane w przewodach.

Wysokie temperatury, gwałtowne spadki ciśnienia oraz wibracje w układzie chłodzenia mogą powodować kawitację. Szybko rozszerzające się pęcherzyki gazu mogą wytrawić otwory w metalu, a w następstwie uszkodzić głowicę i mokre tuleje cylindrów i pompę wody. Inhibitory GLYSANTIN® tworzą warstwę ochronną w układzie chłodzenia, która zapobiega uszkodzeniu silnika przez kawitację.

GLYSANTIN® jest bardzo skuteczny w zapobieganiu tworzenia się osadów z kamienia w układzie chłodzenia. Kamień może blokować wąskie kanały w układzie chłodzenia i utrudniać przenoszenie ciepła do otaczającego powietrza. Może to łatwo doprowadzić do przegrzania, szczególnie w miesiącach letnich.

Przy prawidłowym zastosowaniu GLYSANTIN® chroni układ chłodzenia przed mrozem. 

Koncentrat GLYSANTIN® należy rozcieńczyć wodą, aby zapewnić ochronę przed mrozem i optymalne przenoszenie ciepła. Gotowe do użycia produkty GLYSANTIN® są wstępnie rozcieńczone i zapewniają ochronę przed zamarzaniem oraz optymalne przenoszenie ciepła.

Kolor płynu chłodzącego silnik nie wskazuje na jego właściwości chemiczne i / lub techniczne. Kolor jest często określony w specyfikacji producenta pojazdu.

Odstępy czasu, w których należy dokonywać wymiany płynu do chłodnic uzależnione są od producenta pojazdów. 

Zalecamy wymianę płynu chłodzącego co trzy do czterech lat. Inhibitory stopniowo się degradują. W związku z tym, pomimo, że po tym okresie ochrona przed zamarzaniem nadal się utrzymuje, nie można już zagwarantować kompleksowej ochrony przed korozją.

W przyszłości płyny do chłodnic będą odgrywać ważną rolę również w ochronie alternatywnych jednostek napędowych. Produkty GLYSANTIN® podlegają ciągłemu rozwojowi, tak aby wymagania stawiane przez nowe technologie mogły zostać spełnione, a nawet przekroczone.