Podstawowe wskazówki dotyczące wymiany płynu do chłodnic:​

Wymieniaj płyn do chłodnic co 3-4 lata

Wymiana płynu do chłodnic powinna być przeprowadzona przez specjalistę.
Należy wziąć pod uwagę zalecenia producenta pojazdu.

Wybierz właściwy do Twojego pojazdu płyn GLYSANTIN®

Opróżnij i przepłucz układ chłodzenia

Napełnianie układu chłodzenia

Płyn gotowy do użycia GLYSANTIN®

Płyny gotowe do użycia GLYSANTIN® są już rozcieńczone wodą w proporcjach 1:1, co zapewnia odporność na mróz do -38°C. Można go dodać do układu chłodzenia bez dalszego rozcieńczania.

Koncentrat GLYSANTIN®

Przed napełnieniem układu chłodzenia należy rozcieńczyć koncentrat GLYSANTIN® z wodą, zgodnie z wytycznymi zawartymi w tabeli. Nigdy nie używaj koncentratów płynu do chłodnic w postaci nierozcieńczonej.

Ochrona doProporcja koncentratuProporcja wody
-20°C12
-27°C11,5
-38°C11

Zalecamy zastosowanie wody demineralizowanej lub destylowanej. Woda z kranu może być używana do rozcieńczania płynów chłodzących, jeśli nie jest twardsza niż 3,5 mmol / l (twardość wody w 20 stopniach niemieckich) i nie zawiera więcej niż 100 ppm chloru lub siarczanu.